ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Журналдың редакциясы мақалалардың қолжазбаларын қарауға қабылдайды:

  • журнал редакциясына жіберілетін қолжазбаларға қойылатын талаптар сақталғанда;
  • ұсынылған материалдардың журналдың жалпы тақырыбына және оның айдарына сәйкес келген жағдайда;
  • жарияланым этикасы, мақала қолжазбаларын қабылдау және рецензиялау ережелері сақталғанда.

Автор қолжазбаны журнал сайтының online нысаны арқылы жібереді.

Жауапты хатшы авторға мақала қолжазбасын ресми өлшемдерге сәйкес келтіруді ұсынуға құқылы. Автор кемшіліктерді жоюға немесе журналға мақала жариялаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы журналдың жауапты хатшысына хабарлауға міндетті. Белгіленген формальды талаптарға сәйкес келген жағдайда мақала рецензиялауға жіберіледі.

Журналдағы жарияланым үшін авторлардан төлем редакциялық алқа деректемелер бойынша рецензиядан оң шешіммен өтіп және мақұлдағаннан кейін ғана алынады