ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРДЫ РЕЦЕНЗИЯЛАУ

Жариялауға ұсынылатын барлық мақалалар журналдың редакциялық алқасында міндетті рецензиялаудан өтеді. Бас редактор жариялауға ұсынылған мақалаларды рецензиялауға тиісті ғылыми білім саласындағы жетекші ғалымдарды тартады. Журналдың редакциялық алқасының мүшелері, сондай-ақ жоғары білікті сыртқы сарапшылар мен практиктер рецензенттер бола алады. Рецензиялауға автордың ғылыми жетекшісі тартылуы мүмкін емес. Ғылыми мақалаларды рецензиялау ҚОС «СОҚЫР» рецензиялау (DOUBLE-BLIND review) автор да, рецензент те құпия болып қалады. Рецензиялау үшін мақалалардың қолжазбалары рецензенттерге автордың тегі, лауазымы және жұмыс орны көрсетілмей ұсынылады. Рецензиялар қолжазба авторына рецензенттің тегі, лауазымы, жұмыс орны көрсетіліп, қол қойылмай ұсынылады. Рецензияда келесі сұрақтар қамтылады: мақала мазмұнының оның атауында көрсетілген тақырыпқа сәйкестігі; мақаланың ғылыми-теориялық ойдың заманауи жетістіктеріне сәйкестігі; мақаланың тіл, стиль, материалдың орналасуы, кестелердің, диаграммалардың, суреттер мен формулалардың көрінуі тұрғысынан есептелген оқырмандарға қолжетімділігі.; осы мәселе бойынша бұрын шығарылған әдебиетті ескере отырып, мақаланы жариялаудың орындылығы; нақты оң жақтары, сондай-ақ мақаланың кемшіліктері; авторға мақалаға енгізу үшін ұсынылатын түзетулер мен толықтырулар. Рецензент авторға және редакциялық алқаға қолжазбаны жақсарту жөнінде ұсынымдар беруге құқылы. Рецензенттің ескертулері мен тілектері қолжазбаның ғылыми және әдістемелік деңгейін арттыруға бағытталған объективті және принципті болуы тиіс. Рецензиялау нәтижелері бойынша редакциялық алқа мақаланы жариялау туралы шешім шығарады, ол мыналарды қамтуы мүмкін: қолжазбаны жариялауға қабылдауды ұсыну; автор рецензенттің ескертулерін жойғаннан кейін қолжазбаны жариялауға қабылдауды ұсыну; мақаланың журналдың ғылыми деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты оны жариялаудан бас тартуды ұсыну (бұл жағдайда рецензент жариялауға ұсынбаған мақала қайта қарауға қабылданбайды). Журналдың редакциясы баспаға қабылданбаған қолжазбаларды сақтамайды. Жариялауға қабылданған қолжазбалар қайтарылмайды. Рецензенттен теріс нәтиже алған қолжазбалар жарияланбайды және авторға қайтарылмайды. Рецензиялардың түпнұсқалары рецензент қол қойған сәттен бастап бір жыл бойы журналдың редакциясында сақталады. Оң рецензияның болуы мақаланы жариялау үшін жеткілікті негіз болып табылмайды. Рецензиялаудан кейін жарияланымның орындылығы мен мерзімі туралы түпкілікті шешімді Бас редактор, ал қажет болған жағдайда журналдың редакциялық алқасы қабылдайды.