АВТОРЛАРҒА ЖАРИЯЛАНЫМ ЭТИКАСЫНЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ

Кәсіби қызметте журнал авторлары келесі қағидаларды басшылыққа алады:

1. Ғылыми жарияланымда ұсынылған деректердің шынайы және шынайы емес екендігіне және авторлар ұжымының әрқайсысы (бар болса) зерттеуге маңызды үлес қосқанына кепілдік береді. Көрінеу қате немесе жалған зерттеу нәтижелеріне жол берілмейді. Жариялау процесінің кез-келген сатысында жұмыста қателер мен дәлсіздіктер анықталған жағдайда, авторлар бұл туралы ғылыми редакторға дереу хабарлауға міндеттенеді. Егер рецензенттерде, ғылыми редакторда, журналдың бас редакторында зерттеу нәтижелерінің шынайылығы мен сенімділігіне күмән туындаса, авторлар ғылыми мақалада келтірілген идеяларды, нәтижелерді немесе фактілерді дәлелдеу үшін қосымша материалдар ұсынуы тиіс.
2. Ұсынылған материалдарға авторлық құқықтың бар екендігін растайды және олардың бұрын жарияланбағанына, сондай-ақ басқа басылымдардың қарауына ұсынылмағанына кепілдік береді.
3. Жарияланымдарда айтылған зерттеулерге қатысты сынмен немесе ескертулермен, сондай-ақ ғылыми мақалаларды рецензиялау және жариялау бойынша редакциямен өзара іс-қимылға қатысты этикалық нормаларды құрметтейді.
4. Жариялауға сапалы зерттеуді ұсыну.
5. Зерттеу нәтижелерін фактілерді, тырнақшаларды, әлеуметтанулық, криминологиялық, статистикалық деректерді және басқа да мәліметтерді адал және жасаусыз, бұрмалаусыз немесе жосықсыз айла-шарғы жасамай ұсыну.
6. Ашық басып шығаруға арналмаған деректерді пайдаланудан аулақ болыңыз.
7. Мақаланың құрылымын, баға ұсыныстарын және басқа жұмыстарға сілтемелерді дәл және ұқыпты рәсімдеңіз.
8. Алдыңғы зерттеулер контексінде жұмыстың жаңа нәтижелерін ұсыну.
9. Толықтырылған және теңдестірілген басқа ғалымдардың жұмыстарын тиісті түрде көрсетіңіз.
10. Жарияланым авторының гипотезалары мен түсіндірмелерін қолдайтынына қарамастан, ақпаратты қосыңыз.
11. Ұсынылған жұмыстың түпнұсқа екендігіне және бұрын ешбір тілде жарияланбағанына немесе баспагерлер бірлескен басылымға келіскен жағдайларды қоспағанда, бір уақытта бірнеше басылымға жіберілмегеніне қатысты жарияланымдарға қойылатын талаптарды сақтау. Авторлар бұрын басқа баспаларға жатпайтын жеке немесе жария сайттарда орналастырған мақалаларды қарауға рұқсат етіледі.
12. Авторлық құқықтарға қатысты Қазақстан Республикасының халықаралық нормалары мен заңнамасын сақтау. Авторлық құқықпен қорғалған материалдар тек иелерінің рұқсатымен ғана жаңғыртыла алады.
13. Бұрмалаусыз, басқа зерттеушілердің де, автордың да жарияланымға қатысты алдыңғы жұмыстарына сілтеме жасаңыз. Барлық мүмкін жағдайларда дереккөзге сілтемелерді көрсетіңіз. Басқа зерттеушілердің еңбектерінен алынған тікелей дәйексөздер тырнақшалармен және тиісті сілтемелермен ерекшеленуі керек.
14. Зерттеулерді қаржыландырудың барлық көздерін, соның ішінде тікелей және жанама қаржылық қолдауды, жабдықтарды немесе материалдарды ұсынуды және қолдаудың өзге де түрлерін көрсету (мысалы, деректерді статистикалық өңдеу бойынша мамандардың көмегі).
15. Журнал мен мекеменің талаптары мен стандарттарын орындаңыз.
16. Кепілдік – этикалық қағидаттары мен нормаларына сәйкес келеді.
17. Жарияланғаннан кейін түсініктемелерге, жарияланған хат-хабарларға, сондай-ақ рецензенттердің сұрақтарына тиісті түрде жауап беріңіз және қажет болған жағдайда қажетті түсініктемелер мен қосымша ақпарат беріңіз.